اهداف و چشم انداز

 

1- بررسی مفهومی و نظریه پردازی در حوزه گرافیک و نقاشی

2- تمایل به چاپ مقالات بین رشته ایی

3-انتشار نتیجه پژوهش‌ها و تجربه‌های علمی در زمینه‌های هنرهای تجسمی(گرافیک و نقاشی).

4-شناخت و معرفی آرا، نظرات، اختراعات، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های علمی و هنری در حوزه‌ هنرهای تجسمی(گرافیک و نقاشی)در دو سطح ملی و بین‌المللی.

5- ایجاد بستر مناسب برای ارتباط علمی و تبادل افکار میان پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان رشته های هنری.