کلیدواژه‌ها = نشانه
واکاوی سویه‌های نظریه ارتباطی یاکوبسن در گرافیک دیزاین ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1403

منصور کلاه کج؛ فهیمه طحان


بازنمایی مؤلف در آثار وفا بلال و آرای رولان بارت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 17-28

الهه پنجه باشی؛ منصور حسامی؛ جمال عربزاده