کلیدواژه‌ها = کلیدواژه‌ها: ویدئو آرت
امکان‌سنجی فناوری ویدئو آرت در روایتگری داستان رزم سهراب و گردآفرید

دوره 5، شماره 9، بهمن 1401، صفحه 36-47

یاسمن بطحائی؛ زهرا رهبرنیا؛ مریم کشمیری