کلیدواژه‌ها = امکان‌سنجی
امکان‌سنجی فراگیری سواد بصری در شکل عام بر مبنای رویکرد نشانه‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

زهرا پاکزاد؛ حبیبه روضه خوان آخونی


امکان‌سنجی فناوری ویدئو آرت در روایتگری داستان رزم سهراب و گردآفرید

دوره 5، شماره 9، بهمن 1401، صفحه 36-47

یاسمن بطحائی؛ زهرا رهبرنیا؛ مریم کشمیری