کلیدواژه‌ها = نقاشی
بازنمایی زن و ابزار موسیقایی در دورۀ قاجار بر مبنای خوانش فمینیستی: مطالعه موردی سه اثر از ابوالقاسم

دوره 6، شماره 10، شهریور 1402، صفحه 82-97

فاطمه دلفانی بلوچ؛ سپهر سراجی؛ سید محمدامین حیدری


فرایند رویت تا خلق اثر در نقاشی­های مجموعه­ای امپرسیونیستی کلود مونه

دوره 6، شماره 10، شهریور 1402، صفحه 123-134

الهه شمس نجف آبادی؛ افسانه ناظری


روایت تقابل عکاسی و نقاشی با رویکرد به آراء والتر بنیامین

دوره 3، شماره 5، اسفند 1399، صفحه 4-18

عفت السادات افضل طوسی؛ فاطمه یوسفی


نقش آموزش نقاشی بر بهبود سازمان ادراکی افراد

دوره 2، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 4-14

فرنوش شمیلی؛ فاطمه کاتب