نویسنده = زهرا رهبرنیا
امکان‌سنجی فناوری ویدئو آرت در روایتگری داستان رزم سهراب و گردآفرید

دوره 5، شماره 9، بهمن 1401، صفحه 36-47

یاسمن بطحائی؛ زهرا رهبرنیا؛ مریم کشمیری


خوانش تاریخی هنر تعاملی از منظر آرتور کلمن دانتو  با بررسی دو اثر هنری تعاملی

دوره 4، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 145-154

سارا السادات نوری؛ زهرا رهبرنیا


پیامدپژوهی هنر مشارکتی با تأکید بر آرای باختین

دوره 3، شماره 5، اسفند 1399، صفحه 108-116

زهرا رهبرنیا؛ سهیلا نمازعلیزاده