کلیدواژه‌ها = قاجار
بازشناسی نحوه بازنمایی نقش مایه زن درقلمدان قاجاری اثرکاظم فرزند نجفعلی درحراج چیس ویک لندن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

الهه پنجه باشی


بازنمایی زن و ابزار موسیقایی در دورۀ قاجار بر مبنای خوانش فمینیستی: مطالعه موردی سه اثر از ابوالقاسم

دوره 6، شماره 10، شهریور 1402، صفحه 82-97

فاطمه دلفانی بلوچ؛ سپهر سراجی؛ سید محمدامین حیدری


بررسی نقوش کاشی‌کاری‌های حمام حاجی در رشت

دوره 2، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 99-108

میلاد جهانی