پرسش‌های متداول

1-آیا مقالات از طریق سامانه داوری می شوند؟

بله. تمام مراحل ارسال، بررسی، داوری انتشار مقالات از طریق سامانه نشریات انجام می شود.

2- آیا نیاز است که نسخه های چاپی برای دفتر ارسال شود؟

خیر. باتوجه به انجام کلیه امور به صورت الکترونیکی، نیازی به ارائه نسخه چاپی نیست.

3-فرایند داوری چه میزان زمان نیاز دارد؟

با توجه به موضوع مقاله و داورانی که در آن زمینه صاحب نظر هستند، این فرایند متغیر خواهد بود.

4-آیا نیاز به پیگیری مقالات وجود دارد؟

دفتر پژوهشنامه گرافیک و نقاشی، هر گونه نتیجه حاصله از داوری را در اسرع وقت به اطلاع نویسنده می رساند. بنابراین نیازی به پیگیری های مکرر وجود ندارد.