اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 139
تعداد پذیرش 64
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 59
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 10

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 26
تعداد مشاهده مقاله 10350
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2422
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 54 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 126 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 89 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 70 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 106 روز
درصد پذیرش 46 %