اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 216
تعداد پذیرش 108
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 90
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 15

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 77
تعداد مشاهده مقاله 21255
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9945
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 67 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 132 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 110 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 68 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 117 روز
درصد پذیرش 50 %