اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 272
تعداد پذیرش 124
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 109
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 20

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 94
تعداد مشاهده مقاله 27525
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 15073
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 68 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 128 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 103 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 52 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 108 روز
درصد پذیرش 46 %