روایت تقابل عکاسی و نقاشی با رویکرد به آراء والتر بنیامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارپژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه الزهرا- تهران- ایران

2 کارشناس ارشد-هنر-دانشکده هنر دانشگاه الزهرا- تهران- ایران

10.22051/pgr.2021.35787.1104

چکیده

در بررسی عکاسی و تاثیر متقابل آن بر هنر نقاشی، فراز و فرودهایی در روابط میان این دو هنر توسط هنرمندان و نظریه پردازان ایجاد شد؛ از آغازِ پیدایش عکاسی که براى عکس ارزش هنرى قائل نبودند تا زمانى که کم‏کم توانست جاى خود را میان سایر هنرها باز کند و در دادگاهى برای عکس حق هنرى قائل شدند، راه بسیار طولانى پیموده شد . این در حالی است که نقاشی همواره بر صدر نشسته و هنر فاخر و نمادى از ثروت و فرهنگ و تمدن بود. می-خواهیم بدانیم با گذشت زمان عکاسی چه جایگاهی در مقابل نقاشی دارد ؟ اندیشمندان ونظریه پردازان معاصرچگونه آن را ارزیابی می کنند . در دوران معاصر و پسا مدرن عکس در عرضه بسیاری از هنر ها اثر دارد و همچنان در رقابت با نقاشی قرار دارد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، به تحلیل جایگاه عکاسی از دیدگاه نظریه پردازان معاصر با رویکرد به آراء والتر بنیامین ، می پردازد . به نظر می رسد ؛ عکاسی بخاطر ماهیتش در انعطاف پذیری و ایجاد خلاقیت، در تقابل با نقاشی به سرعت تغییر یافته و به ابزار جدیدی در هنر پسا مدرن بدل شده است. به گونه‌ای که می‌توان آن را هنری مستقل و با بیانی نو ، فراتر از قیاس با نقاشی و حتی پایه گذار بسیاری از سبک های هنری دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narrating the contrast between photography and painting with an approach to the views of Walter Benjamin

نویسندگان [English]

  • Effatolsadat Afzaltousi 1
  • fatemeh yousefi 2
1 Associate professor of art Fculty . ALZahra University- Tehran.Iran
2 master student of graphic Design-art-. ALZahra University- iran- tehran
چکیده [English]

In the study of photography and its interaction on the art of painting, ups and downs in the relationship between the two arts were created by artists and theorists; From the beginning of photography, which did not value art for photography, until it was able to gradually find its place among other arts and was given the right to photograph in court, there was a very long way to go. This is while painting has always been at the top and was a glorious art and a symbol of wealth, culture and civilization. We want to know what is the place of painting over painting over time? How do contemporary thinkers and theorists evaluate it? In the contemporary and postmodern era, photography has an effect on the presentation of many arts and is still in competition with painting. This article uses a descriptive-analytical method to analyze the position of photography from the perspective of contemporary theorists with an approach to the views of Walter Benjamin. It seams ; Photography, because of its flexibility and creativity, has changed rapidly in contrast to painting and has become a new tool in postmodern art. In such a way that it can be considered an independent art with a new expression, beyond comparison with painting and even the founder of many artistic styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "contemporary art"
  • "Photography"
  • "Painting"
  • "Walter Benjamin"