نویسنده = الهه پنجه باشی
بازشناسی نحوه بازنمایی نقش مایه زن درقلمدان قاجاری اثرکاظم فرزند نجفعلی درحراج چیس ویک لندن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

الهه پنجه باشی


مطالعه روایتپردازانه نقشمایة اسب در نگاره ضحاک ماردوش

دوره 5، شماره 9، بهمن 1401، صفحه 48-59

الهه پنجه باشی؛ نگار نجیبی


مطالعۀ درون‌مایۀ دیوارنگاره‌های کوشک باغ فین کاشان در دورۀ قاجار

دوره 3، شماره 5، اسفند 1399، صفحه 19-37

الهه پنجه باشی؛ بهناز خامه چیان


مطالعه تصویر در دیوارنگاره‌های خانه بروجردی‌های کاشان در دوره قاجار

دوره 3، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 31-45

الهه پنجه باشی؛ بهناز خامه چیان


بازنمایی مؤلف در آثار وفا بلال و آرای رولان بارت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 17-28

الهه پنجه باشی؛ منصور حسامی؛ جمال عربزاده