کلیدواژه‌ها = نگارگری
مطالعه روایتپردازانه نقشمایة اسب در نگاره ضحاک ماردوش

دوره 5، شماره 9، بهمن 1401، صفحه 48-59

الهه پنجه باشی؛ نگار نجیبی


نظام شبکه و شگرد دورخوانی در روایت‌گری نقاشی­ها و تصاویر پاره‌گفتگو

دوره 5، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 4-15

محمد جواد حجّاری؛ مریم آزادانی پور


نشانه‌شناسی تصویری سه نگاره از نبرد رستم با سهراب در شاهنامۀ طهماسبی

دوره 3، شماره 5، اسفند 1399، صفحه 77-90

سمیرا ربیعزاده؛ ناهید جعفری دهکردی