نقش آموزش نقاشی بر بهبود سازمان ادراکی افراد

دوره 2، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 4-14

فرنوش شمیلی؛ فاطمه کاتب


بررسی مفرغینه های دو محوطه سرخ دم و سنگ تراشان لرستان و نقوش آنها

دوره 2، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 4-17

مریم اسلام دوست؛ هانیه شیخی نارانی؛ نسترن قنبری بابا عباسی


تحلیل ساختار بصری الهه باروری و مضامین وابسته به آن در ایران باستان

دوره 3، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 4-18

فهیمه اصغریان بافنده؛ علیرضا شیخی


روایت تقابل عکاسی و نقاشی با رویکرد به آراء والتر بنیامین

دوره 3، شماره 5، اسفند 1399، صفحه 4-18

عفت السادات افضل طوسی؛ فاطمه یوسفی


نظام شبکه و شگرد دورخوانی در روایت‌گری نقاشی­ها و تصاویر پاره‌گفتگو

دوره 5، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 4-15

محمد جواد حجّاری؛ مریم آزادانی پور


عنوان: بررسی ارتباط هنر بازیافت با تایپوگرافی در حفاظت از محیط‌زیست

دوره 6، شماره 10، شهریور 1402، صفحه 4-16

سید نظام‌الدین امامی‌فر؛ سیده زهرا حسینی ولمی؛ سمیه آرزوفر


معنایابی روایت تابلوی «لوح» هانیبال الخاص از منظر رمزگان روایی رولان بارت

دوره 5، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 16-29

صلاح الدین خضرنژاد؛ حمیده حرمتی؛ فرنوش شمیلی


«از آنِ خودسازی» در پرتره‌های گلن براون

دوره 6، شماره 10، شهریور 1402، صفحه 16-28

زهرا پاکزاد؛ مینا فروغی دهنوی


بازنمایی مؤلف در آثار وفا بلال و آرای رولان بارت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 17-28

الهه پنجه باشی؛ منصور حسامی؛ جمال عربزاده


مطالعۀ درون‌مایۀ دیوارنگاره‌های کوشک باغ فین کاشان در دورۀ قاجار

دوره 3، شماره 5، اسفند 1399، صفحه 19-37

الهه پنجه باشی؛ بهناز خامه چیان


خوانش اسطوره‌ای رمان گرافیکی رستم در هفت‌خوان با رویکرد سفرقهرمان جوزف کمبل

دوره 6، شماره 11، اسفند 1402، صفحه 23-38

عفت السادات افضل طوسی؛ مریم شیخ زاده


نمادشناسی پرندگان در فرهنگ اسلامی (کتابت مرغ بسم الله )

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 29-40

عفت السادات افضل طوسی؛ ناهید جلالیان فرد


مطالعة تطبیقی مفاهیم بصری انکسار و تکثر در آینه‌کاری ایرانی و مکتب کوبیسم

دوره 2، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 29-42

مینا محمدی وکیل؛ پریسا بهبودی شوریجه